URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2009
Title Date
Aprendre cooperant per aprendre a cooperar2009
Arbres per a una educació artística postmoderna. Un estudi de cas a partir de l'art contemporani2009
Ciutadania europea. Què hi poden aportar les Ciències Socials?2009
Com desenvolupem la creativitat a través de l'art a l'escola2009
Converses amb Joaquim Prats2009
De la parla per escriure textos en les primeres edats, o la boira és un núvol que toca terra2009
Els problemes socioeconòmics i la salut mental en els infants. Què podem fer des de l'escola?2009
El transtorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat: Un estudi de cas.2009
Fem música junts2009
Healthy Eating: L'aprenentatge de la llengua anglesa per projectes2009
Juguem com jugaven les nenes i els nens de Tàrraco2009
Obligats a beure al galet: Uns graus de mestre sense arguments2009
12 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili