URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2010
Title Date
Competències i interdisciplinarietat2010
Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil2010
Converses amb Silvia Malbrán2010
Gabriel Ferrater des del cinema: Una aplicació didàctica del llenguatge del cinema a la literatura, a 4t d’ESO2010
La culpable és la plastilina!2010
La culpable és la plastilina!2010
La fotografia documental i la didàctica de les ciències socials2010
La música i la dansa per millorar les competències bàsiques2010
La sessió de música a l’escola. Orientacions didàctiques i consideracions metodològiques per al seu plantejament2010
Nous mitjans per a vells problemes: matemàtiques i alguns recursos TIC2010
Posem l’art en joc? Propostes per treballar els jocs populars i tradicionals a partir de la pintura i el gravat2010
Proposta de seqüenciació didàctica en relació a les aportacions de l’àrea d’educació física a la competència comunicativa lingüística i audiovisual2010
12 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili