URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2011
Title Date
Autonomia, avaluació i cultura de centre2011
Converses amb Teresa Freixas2011
De les competències als projectes: una proposta des de les àrees curriculars2011
Editorial2011
Editorial2011
El repte de la intermedialitat a l’aula (en un entorn multimèdia)2011
Laboratori de ciències socials en exposicions d’art contemporani: l’educació artística2011
La competència matemàtica bàsica: valoració de les dificultats que manifesten els alumnes2011
La recerca recent sobre jocs tradicionals i la seva aplicació en l’àmbit educatiu. El programa Els jocs en la història2011
Més d’un any amb El flabiol a l’escola2011
10 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili