URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2012
Title Date
Alfabetització biotecnològica: molt més que una història de gens2012
Compte amb la tisora, que sempre talla2012
Converses amb Antoni Ballester2012
Filosofia a primària. Ensenyar a pensar2012
La detecció de necessitats de formació com a punt de partida per a la seva transferència a la pràctica educativa2012
La precarietat de l’ensenyament de la historia en els primers nivells de primària. Implicacions negatives del paradigma piagetià2012
L’ensenyança de la música a l’era digital: la utilització de la pissarra digital interactiva a l’aula de música2012
7 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili