URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2014
Title Date
Converses amb Cristòfol-A. Trepat2014
C & T Projects2014
El reconeixement del present històric a l’educació primària. Cap a un ensenyament-aprenentatge interdiscilplinari dels temps verbals2014
Les alternances de codi: un recurs comunicatiu2014
Mestres exemplars2014
Què cal saber per ensenyar matemàtiques a l’educació primària: resultats d’una recerca2014
Química de gènere des de la didàctica de les ciències socials2014
7 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili