URV Institutional Repository
Español Català English
Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya - 2015
Title Date
Acció conjunta i desenvolupament d’habilitats sensoriomotores a la sala de psicomotricitat2015
Converses amb Enric Valls Giménez2015
El treball cooperatiu de les ciències socials i les matemàtiques. Accions de connexió universitària catalana2015
Ensenyar història amb la contemporaneïtat. Un estudi de cas a l’ESO2015
Exigència en/sobre la formació de mestres2015
Exigència en/sobre la formació de mestres2015
Ioga i educació. Un aprenentatge per a la vida2015
Les colònies musicals: una oportunitat per al desenvolupament competencial2015
Patinar a l’escola, una pràctica esportiva, divertida i funcional2015
9 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili