Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

Los contenidos en la Reforma. Enseñanza, aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes

 • Identification data

  Identifier: RP:1335
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1335
 • Authors:

 • Others:

  URV's Author/s: Conde, Carme
  Keywords: Continguts. Reforma Educativa
  Abstract: César Coll, Juan Ignacio Pozo, Bernabé Sarabia i Enrics Valls, autors de Los contenidos en la Reforma, aborden de forma sistemàtica, amb un llenguatge molt entenedor i d'acord amb un esquema comú, aspectes tan interessants com: què son i què tenen d'específic cadascun dels continguts de la Reforma; com es poden aprendre i ensenyar de manera significativa; com pot avaluar-se la seva adquisició; com es relacionen entre ells; quin son els criteris perquè hi constin en els currículums de les diferents etapes educatives.
  Journal publication year: 1992
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article