URV Institutional Repository
Español Català English
Title
La comprensió de la cronologia a finals de l’EGB - RP:1433
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/article
Journal publication year1997
AbstractEl propòsit inicial d’aquest treball és comprovar fins a quin punt els alumnes, en finalitzar l’antiga EGB, tenen assolides unes idees bàsiques sobre cronologia i/o èpoques històriques estudiades amb anterioritat. Val a dir que aquest treball s’ha fet a l’assignatura d’Història Local i Comarcal, impartida pel professor Antoni Gavaldà, el curs 1995-96. Per a l’estudi s’ha comptat amb els resultats obtinguts en un treball semblant (POZO, 1985) que ha servit de base orientativa.
URV's Author/sPuertas, Rosa
Keywords Educació Secundària
Keywords Cronologia
Keywords Història
KeywordsDidàctica de les Ciències Socials
Search your registry in
Available files
DocumentPrincipal

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili