Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Pensament pedagògic i acció educativa de Zoltán Kodály

 • Identification data

  Identifier: RP:1463
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1463
 • Authors:

  Barniol, Enriqueta
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Barniol, Enriqueta
  Keywords: educació musical
  Abstract: L’educació arriba a tothom, a través de la música viva i com a experiènciade valors estètics i socials.L’educació musical cal entendre-la no solament com la capacitació per percebre el missatge musical, sinó com un important element de la formació integral de la personalitat. Amb una planificació i una estructuració de l’educació musical ja des de ben petit, es potencia la cultura musical de l’adult i, en conseqüència la de tota la societat.De totes les experiències portades a terme en els últims anys en el camp de l’educació musical, destaca el sistema d’educació musical Kodály.
  Journal publication year: 1999
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article