Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1999

Potenciant la imaginació a través de l'activitat plàstica

 • Identification data

  Identifier: RP:1465
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1465
 • Authors:

  Castilleja, Isabel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Castilleja, Isabel
  Keywords: educació plàstica
  Abstract: Aquest articles valora els recursos que seran útils per l'alumne, tant en la seva vida personal com escolar, una forma de superar algunes deficiències. De passada, els nens podran conèixer diferents materials i eines que els ajudaran a escollir, a curt i a llarg termini, la millor manera d’expressar les seves inquietuds plàstiques.Es tracta de potenciar en l’alumne el fet d’aprendre a veure les formes i la seva representació a l’espai, tot aprenent a observar de manera més sistematitzada a mesura que s’avança en les diferents etapes del procés educatiu (de 1r a 6è).
  Journal publication year: 1999
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article