Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2000

Esquemes per saber què fer i què dir en llengua estrangera: Un exemple en francès.

 • Identification data

  Identifier: RP:1475
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1475
 • Authors:

  Verrier, Jacky
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Verrier, Jacky
  Keywords: llengua estrangera
  Abstract: La llengua no és l'únic obstacle, sinó que el coneixement de la llengua no implica saber utilizarla, o dit d’una altra manera, saber comportarse en la llengua estrangera.Aquest article ens dóna algunes pautes i ens senyala uns principis per a poder tenir un diàleg correcte en llengua estrangera. L’ús dels escripts o esquemes permet explicitar el funcionament de l’intercanvi comunicatiu, contrastar aquest funcionament amb el de la llengua materna i realitzar una sèrie d’activitats que tenen com a finalitat el coneixement i ús del ritual en la llengua.També ens presenten  alguns exercicis que s’han de fer després d’haver treballat els diàlegs a classe.
  Journal publication year: 2000
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article