Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2001

Les didàctiques de les disciplines curriculars en la formació d'ensenyants

 • Identification data

  Identifier: RP:1487
 • Authors:

  Macaya, Albert
  Santisteban, Antoni
  Gavaldà, Antoni
  Salvat, Agustí
  Girondo, Luisa
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Macaya, Albert Santisteban, Antoni Gavaldà, Antoni Salvat, Agustí Girondo, Luisa
  Keywords: didàctica de la matemàtica
  Abstract: “Les investigacions sobre l’ensenyament-aprenentatge aporten models explicatius cada vegada més coherents envers l’adquisició de coneixements conceptuals i procedimentals, sobre el pensament estratègic… i els nous dissenys curriculars s’estructuren al voltant de la comprensió de qui aprèn i de la funcionalitat dels aprenentatges.”Aquest article ens situa en el cóm es troba la situació actual de les didàctiques específiques, en quant professorat hi ha i en quines línies d’investigació treballen i quines limitacions es compta en els nous programes de formació inicial de mestres per aconseguir “bons mestres”, com a eixos a destacar.
  Journal publication year: 2001
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article