Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2001

La comunicació a la didàctica de les ciències socials

 • Identification data

  Identifier: RP:1488
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1488
 • Authors:

  Santisteban, Antoni
  Ramírez, Isabel
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Santisteban, Antoni Ramírez, Isabel
  Keywords: comunicació
  Abstract: El bon o la bona comunicadora no ha de recórrer a complicades estratègies de motivació, perquè es fa escoltar, perquè sap quan ha de deixar parlar els nens i nenes. Perquè comprèn amb agilitat la manera d’aprendre que té cada alumne.L’entorn comunicatiu és especialment important a l’ensenyament de les ciències socials, ja que l’aula s’ha de convertir en un laboratori on s’han de reproduir les interaccions socials, la participació democràtica, i on s’han d’aprendre les habilitats comunicatives i el pensament crític, on s’ha de preparar per a la intervenció social. La comunicació que  s’estableixi serà l’eix vertebrador per als aprenentatges socials
  Journal publication year: 2001
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article