Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2001

Converses amb Pilar Benejam

 • Identification data

  Identifier: RP:1498
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1498
 • Authors:

  Santisteban, Antoni
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Santisteban, Antoni
  Keywords: ensenyament de mestres
  Abstract: Pilar Benejam Arguimbau és catedràtica de didàctica de les ciències socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves publicacions sobre la formació de mestres són pioneres i una referència ineludible quan es vol aprofundir en aquest tema.L’entrevista té tres apartats; el primer fa referència a la formació del professorat en general, a la relació teoria-pràctica i al paper de les didàctiques; al segon, reflexiona sobre alguns aspectes de la didàctica de les ciències socials, sobre la investigació i sobre el futur de les seves finalitats educatives i el tercer, fa referència al procés d’ensenyament i aprenentatge a l’aula.
  Journal publication year: 2001
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article