Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2003

Educació, valors i guerres

 • Identification data

  Identifier: RP:1516
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1516
 • Authors:

  Revista Comunicació Educativa, Direcció
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Revista Comunicació Educativa, Direcció
  Keywords: Valors
  Abstract: Els creixents corrents migratoris han posat damunt la taula la necessitat d’educar per a la convivència. Els valors han de ser un tema d’importància cabdal i entre ells, democràcia, convivència, respecte a l’altre, diàleg i consens han de tenir un lloc destacat. La resposta del món de l’ensenyament davant la guerra ha estat massiva, creativa, àgil i amb la urgència que calia. Les escoles han fet bandera de la seva funció d’educar en valors, i s’han multiplicat els actes en favor de la pau.
  Journal publication year: 2003
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article