Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

Idees alternatives sobre l'alimentació en alumnes portuguesos d'Ensenyament Bàsic (11-12 anys).

 • Identification data

  Identifier: RP:1541
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1541
 • Authors:

  Ruíz, Constantino
  Mellado, Vicente
  Martins, Vítor
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ruíz, Constantino Mellado, Vicente Martins, Vítor
  Keywords: alimentació
  Abstract: Aquest treball s’ha centrat en l’alimentació, un dels capítols bàsics dels programes d’educació per a la salut, ja que nombrosos estudis apunten a un creixent augment de malalties relacionades amb els estils de vida, conseqüència d’una conducta poc saludable en allò que fa referència als hàbits alimentaris. L’objectiu del treball que aquí presenten és conèixer les idees d’un grup d’alumnes portuguesos de 5è i 6è grau (11 i 12 anys), sobre temes relacionats amb l’alimentació.
  Journal publication year: 2004
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article