Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2004

L'argumentació en alumnes universitaris de Magisteri de la Universitat Rovira i Virgili.

 • Identification data

  Identifier: RP:1542
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1542
 • Authors:

  Viscarro, Isabel
  Macaya, Albert
  Girondo, Luisa
  Conde, Carmen
  Santisteban, Antoni
  Gavaldà, Antoni
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Viscarro, Isabel Macaya, Albert Girondo, Luisa Conde, Carmen Santisteban, Antoni Gavaldà, Antoni
  Keywords: ensenyament d'alumnes
  Abstract: El grup de recerca de la URV “Investigació didàctica i continguts curriculars”, des del curs 1999-2000, ha anat desenvolupant una activitat de recerca relacionada amb les capacitats cognitivo-lingüístiques implicades en la construcció dels coneixements dins el marc de les àrees curriculars a què pertanyen els autors d’aquest treball. En línia amb la seva tasca professional com a formadors de mestres, han centrat l’estudi en els alumnes de formació inicial del professorat d’educació Infantil i Primària, en totes les seves especialitats. El treball que presenten s’emmarca en la tendència que, en els darrers anys, contempla l’ensenyament com un procés d’ensenyar a pensar més que no pas com una transmissió unidireccional de continguts.
  Journal publication year: 2004
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article