Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

La matèria musical: Sobre el saber, com a adquisició i com a aprenentatge

 • Identification data

  Identifier: RP:1550
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1550
 • Authors:

  Icart, Joaquim
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Icart, Joaquim
  Keywords: llenguatge musical
  Abstract: Podem observar en aquests curts paràgrafs un parell de detalls que sens dubte tindran la seva importància en les posteriors definicions i tractaments de les matèries d’estudi. En primer lloc, observem que en ambdós textos (LOCE,LOGSE) s’empra el mot “adquisición” quan es fa referència als elements bàsics culturals, i el mot “aprendizajes” per a l’expressió oral, la lectura, l’escriptura, i el càlcul aritmètic. Trobem, doncs, a faltar que no es faci esment del llenguatge musical, la qual cosa fa pensar que se’l considera com una mena de llenguatge que no necessita “aprendizaje.
  Journal publication year: 2005
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article