Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

La flauta dolça: un instrument per ensenyar música al S. XXI

 • Identification data

  Identifier: RP:1551
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1551
 • Authors:

  Gustems, Josep
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Gustems, Josep
  Keywords: flauta dolça
  Abstract: La flauta dolça és un instrument musical àmpliament conegut; possiblement sigui, a la llum de les xifres, l’instrument més universal, tant per la seva presència en l’espai com en el temps. També és un instrument usat des de fa diverses dècades a l’educació primària i secundària a molts països europeus, especialment entre els que tenen una educació musical fonamentada en la tradició metodològica Orff.Ens parla sobre la història de la flauta dolça i la influència d’aquesta a l’ensenyament.
  Journal publication year: 2005
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article