Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2005

Un pla estratègic per a la recerca educativa: L'atenció a la diversitat i la utilització de les TIC

 • Identification data

  Identifier: RP:1555
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1555
 • Authors:

  Olivé, Rosa
  Pascual, Joan
  Graners, M.
  Gatell, Pere
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Olivé, Rosa Pascual, Joan Graners, M. Gatell, Pere
  Keywords: TIC
  Abstract: El CEIP Eladi Homs de Valls durant molts anys ha sigut CERE d’integració d’alumnes amb NEE i actualment és una escola d’una línia amb quatre USEE.Hm orientat el treball en el camp de les TIC i la comunicació, a través d’activitats on la inclusió de tots els alumnes de l’escola és una realitat i on la interrelació de totes les propostes didàctiques determinen un treball de col·laboració entre tots els professionals de l’escola. Això possibilita una immersió en els diferents elements que configuren la comunicació i la utilització de les noves tecnologies en les diferents àrees i en la vida quotidiana.
  Journal publication year: 2005
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article