Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Reforçar la qualitat implica reformular un nou professional de l'ensenyament.

 • Identification data

  Identifier: RP:1561
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1561
 • Authors:

  Revista Comunicació Educativa, Direcció
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Revista Comunicació Educativa, Direcció
  Keywords: Qualitat de l’ensenyament
  Abstract: Els darrers mesos el sistema educatiu ha viscut canvis. Un ha afectat els mateixos professionals, amb una entrada substancial d’aquests a l’ensenyament públic deixant de banda condicions de treball precàries, d’interinitats. Ens n’alegrem. Sembla que aquest fet hauria d’ajudar a formar millors equips de treball i a augmentar una qualitat que està en entredit. El canvi profund que ve, però, serà el que s’ha plasmat en el Pacte Nacional per l’Educació des de la Conselleria d’Ensenyament, signat per molts elements socials, però no pas per tots. La consellera ha remarcat que “totes les organitzacions implicades en el Pacte compartim un mateix objectiu: millorar la qualitat de l’educació” i ha explicat que “el pacte educatiu suposa més estabilitat del sistema educatiu, més qualitat de l’educació, més innovació pedagògica i organitzativa i igualtat d’oportunitats per a tothom”. La paraula “qualitat” hi surt reflectida repetidament. No és casual.
  Journal publication year: 2006
  Publication Type: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article