Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Els períodes de regressió: Vulnerabilitat i oportunitat del desenvolupament infantil

 • Identification data

  Identifier: RP:1567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1567
 • Authors:

  Sadurní, Marta
  Rostan, Carles
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Sadurní, Marta Rostan, Carles
  Keywords: Desenvolupament infantil
  Abstract: Les regressions del desenvolupament poden ser de caire cognitiu, motriu i emocional. En aquest article ens centrarem en les que es troben dins del domini emocional i que poden alterar la relació maternofilial. També ens interessarem per comprovar si hi ha relació entre els períodes de regressió i els de transició, ja que, com veurem més endavant, això ens permetria entendre la funció adaptativa dels períodes de regressió.
  Journal publication year: 2006
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article