Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2007

La fotografia històrica com a mitjà per aprendre

 • Identification data

  Identifier: RP:1575
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1575
 • Authors:

  Salvat, Agustí
  Ollé, M.
  Macaya, Albert
  Casanovas, Josep
  Gavaldà, Antoni
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Salvat, Agustí Ollé, M. Macaya, Albert Casanovas, Josep Gavaldà, Antoni
  Keywords: Fotografia
  Abstract: La fotografia pot i ha d’ajudar a incorporar-se a una pràctica reflexiva. I per què la fotografia? Doncs perquè és un material que a cada casa hi és present i pot entrar a l’escola de la mà dels alumnes; perquè pot servir per a fixar l’interès en allò que s’està treballant; perquè fa que l’alumne participi d’un projecte d’una forma més activa; perquè es pot reproduir, a la mida que vulguem, per un mòdic preu i posar-la a l’abast del conjunt dels alumnes de la classe; perquè el saber de l’entorn exterior, fixat en aquesta fotografia única, implica que l’alumne vegi i entengui que hi ha una relació amb el saber transmès del llibres des de la ciència; perquè la varietat de possibles situacions a partir de diverses fotografies enriquirà el ventall de reflexió a l’entorn del concepte treballat; i finalment perquè l’alumne trobarà sentit al saber escolar al comprendre que els sabers de les disciplines no són compartiments tancats, i que la relació entre elles és del tot essencial.
  Journal publication year: 2007
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article