Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2007

L'aprenentatge significatiu a l'aula

 • Identification data

  Identifier: RP:1579
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1579
 • Authors:

  Ballester, Antoni
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Ballester, Antoni
  Keywords: Aprenentatge significatiu
  Abstract: De tots els aspectes a contemplar dins l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins el procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’alumne per damunt del fet tradicional d’ensenyar, fent-se necessari l’ús d’un bon referent teòric que apuntali, doni sentit i condueixi la pràctica docent cap a bon terme.
  Journal publication year: 2007
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article