Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Afrontar el repte de les societats heterogènies: elements de reflexió per a la pràctica educativa

 • Identification data

  Identifier: RP:1594
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1594
 • Authors:

  del Valle, Arantza
 • Others:

  Author, as appears in the article.: del Valle, Arantza
  Keywords: Societat heterogènia
  Abstract: La majoria de les societats occidentals són heterogènies des del punt de vista nacional i/o cultural (per exemple, el Canadà, els Estats Units, el Regne Unit, Suïssa, Espanya, etc.). Aquesta heterogeneïtat crea nombroses situacions en les quals les relacions entre les persones que pertanyen a diferents grups socials, culturals o nacionals no són un assumpte fàcil. Aquesta situació ha generat un interès renovat per l’estudi del desenvolupament dels processos que orienten i defineixen aquestes relacions (MONREAL, 2007).
  Journal publication year: 2008
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article