URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Nivells de representació de l'atenció conjunta - RP:1596
Publication Type##rt.metadata.pkp.peerReviewed##
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
Publication Typeinfo:eu-repo/semantics/article
Journal publication year2008
AbstractL’atenció conjunta és una habilitat cognitiva inherent al desenvolupament de l’infant. L’adquisició i el desenvolupament de l’atenció conjunta reflecteixen una evolució a partir de la qual es poden crear una sèrie de nivells o formes d’atenció conjunta. Proposem tres nivells d’atenció conjunta que reflecteixen evolutivament les diferents formes d’atendre de l’infant en les situacions d’interacció triàdica adult–objecte–infant. Aquestes diferents formes d’atendre, tal com assenyalen Adamson i Bakeman (1984) mesuren el grau d’acceptació o interiorització per part de l’infant del compromís conjunt que s’intenta establir a partir d’una part determinada d’un objecte o amb la seva totalitat.
Author, as appears in the article.Añaños, Elena
Author, as appears in the article.Mas, Maria
KeywordsAtenció conjunta
Search your registry in
Available files
DocumentPrincipal

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili