Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2008

Joc i matemàtiques: recerca i implicacions didàctiques

 • Identification data

  Identifier: RP:1602
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1602
 • Authors:

  Edo, Mequè
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Edo, Mequè
  Keywords: Didàctica de les Matemàtiques
  Abstract: La recerca de la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars condueix a l’estudi de situacions didàctiques concretes que poden ser referents de bones pràctiques. Seguint Van Oers (1994, 2003), considerem que les bones pràctiques escolars són aquelles que cerquen un aprenentatge efectiu, és a dir, aquelles que tenen en consideració tant l’augment de les capacitats cognitives dels alumnes com la millora de les habilitats i capacitats de relació social per participar efectivament en la vida sociocultural de la comunitat. En el nostre cas, entenem que alguns jocs ben utilitzats a l’escola poden crear un context proper a una bona pràctica. Poden ajudar a l’aprenentatge de diferents continguts matemàtics curriculars i incidir positivament en el desenvolupament personal i social dels alumnes.
  Journal publication year: 2008
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  Didàctica de les Matemàtiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar