Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2009

Healthy Eating: L'aprenentatge de la llengua anglesa per projectes

 • Identification data

  Identifier: RP:1604
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1604
 • Authors:

  Verrier, Jacky
  Alija, José
  Boj, Arnau
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Verrier, Jacky Alija, José Boj, Arnau
  Keywords: Didàctica de la Llengua Estrangera
  Abstract: Aquest article presenta els resultats d’una activitat d’anglès realitzada per un alumne de l’especialitat de llengua estrangera (anglès) durant el Pràcticum II de tercer curs de la formació de mestres a la classe de segon curs de cicle superior del CEIP Castell de Calafell, sota la direcció dels seus tutors de pràctiques. L’objectiu d’aquest treball ha estat ajuntar les metodologies actives –treball sobre projecte–, l’ensenyament de la llengua estrangera segons la perspectiva accional– realitzar una tasca en comú no exclusivament lingüística– del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2003), la llengua com a conductor de continguts culturals i una estratègia didàctica que consisteix a treballar la llengua en funció de les necessitats comunicatives que requereix la situació d’aprenentatge i no per a i en ella mateixa.
  Journal publication year: 2009
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Keywords:

  Didàctica de la Llengua Estrangera
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar