Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

El llenguatge hidrològic, una poderosa eina educativa

 • Identification data

  Identifier: RP:1624
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1624
 • Authors:

  Masip Curto, Inés
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Masip Curto, Inés
  Keywords: Educació ambiental
  Abstract: The approval of the Water Framework Directive (2000/60/EC) has supposed a deep change in the way of managing water and understanding our relationship with the hydrological environment. One of the main challenges that WFD suggests is just a change of mentality in the water management. In order to face with success this change of mentality, it is necessary a co-work of all the interested social agents as well as a great work of social pedagogy.Convinced that language and free thinking can be transformed by the free knowledge and the truth, the need to promote a cultural change in the society, urges. This necessity should generate a different hydrological language. Besides, it is full of historical inertias and “hydrotopics” that prevent to advance towards a New Water Culture. L’aprovació de la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) ha suposat un profund canvi en la manera de gestionar l’aigua i d’entendre la nostra relació amb el medi hídric. Un dels reptes fonamentals que planteja aquesta directiva és, precisament, un canvi de mentalitat en la gestió de l’aigua. Per afrontar amb èxit aquest canvi, és necessària una coresponsabilitat de tots els agents socials interessats i una gran tasca de pedagogia social.Convençuts que el llenguatge i el pensament poden ser transformats des del coneixement lliure i la veritat, cal potenciar un canvi cultural a la societat, que permeti generar un llenguatge hidrològic diferent de l’actualment dominant, carregat d’inèrcies històriques i fluviotòpics, que impedeix avançar cap a una nova cultura de l’aigua.
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article