Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

Els valors cooperatius de la responsabilitat en la participació i l’equitat. Una proposta didàctica a l’educació primària

 • Identification data

  Identifier: RP:1626
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1626
 • Authors:

  Piñana, Marcel·lí
  Grau, Víctor
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Piñana, Marcel·lí Grau, Víctor
  Keywords: Diàleg
  Abstract: When cooperative parameters are studied, we discover a lot of civic and democraticvalues. Individual actions can produce big changes in society, and a fair sharing out of resources and money makes equal citizens in the world.After a practice approximation in two schools, this model will be applied in other primary schools, including new working axis. L’educació en valors cooperatius contribueix a la formació de la ciutadania des de paràmetres cívics i democràtics. La participació responsable persegueix que les actuacions individuals permetin la intervenció positiva en el conjunt de la societat. L’equitat facilita l’assoliment de la igualtat entre els individus des d’un repartiment just dels recursos.Partint de l’anàlisi de resultats d’una primera pràctica aplicada a dos centres d’educació primària, s’aposta per la continuïtat en la prospecció didàctica amb la incorporació de nous eixos de treball i altres escoles.
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article