Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2013

“Viatgem disfressats dins una caixa, enlairats per globus de colors”

 • Identification data

  Identifier: RP:1628
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1628
 • Authors:

  Urgell López, Eva
  Florenza Satorres, Patrícia
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Urgell López, Eva Florenza Satorres, Patrícia
  Keywords: Activitat motriu espontània
  Abstract: In this article we want to present the psychomotor experience with children from 3 to 6 years old, where the creativity and imagination in front of the proposed material, together with themselves are the protagonists.The comparison between three driving game correlative age groups shows the evolution of the game at the early age. En aquest article volem donar a conèixer l’experiència psicomotriu amb infants de 3 a 6 anys, en què la creativitat i la imaginació davant el material proposat són protagonistes, junt amb ells mateixos.La comparativa del joc motriu entre tres grups d’edats correlatives demostra l’evolució del joc en les primeres edats.
  Journal publication year: 2013
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article