Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2014

C & T Projects

 • Identification data

  Identifier: RP:1635
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1635
 • Authors:

  Rodríguez Carmona, Manuela
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Rodríguez Carmona, Manuela
  Keywords: Creativitat
  Abstract: Interaction, expression and creativity allow the manifestation of identity, the value of these characteristics in relation to society and ourself. The development of creativity leads to a self-balancing, to a personal awareness in an atmosphere of expressive freedom, of security, from which to explore our own way of being, seeing and perceiving the world. This article presents C & T Projects, an educational proposal aimed at creative development of children and young people through expressiveness. La interacció, l’expressió i la creativitat esdevenen un fil conductor que possibilita la manifestació de la identitat pròpia, el valor d’aquestes particularitats en relació amb la societat i amb un mateix. El desenvolupament de la creativitat porta a una autoestima equilibrada, a una consciència personal en un ambient de llibertat expressiva, de seguretat, on mostrar-se, on explorar, des de la pròpia forma de ser, veure i percebre el món. En aquest article es presenta C & T (Cinema and Theatre) Projects, una proposta educativa destinada al desenvolupament creatiu d’infants i joves a través de l’expressivitat.
  Journal publication year: 2014
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article