Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Competències i interdisciplinarietat

 • Identification data

  Identifier: RP:1637
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1637
 • Authors:

  Conde, Carmen
  Pons, Josep Maria
  Macaya, Albert
  Girondo, Luisa
  Gavaldà, Antoni
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Conde, Carmen Pons, Josep Maria Macaya, Albert Girondo, Luisa Gavaldà, Antoni
  Keywords: Didàctiques específiques
  Abstract: El marc teòric de l’avaluació PISA caracteritza un model funcional per a les disciplines escolars que considera la interacció dels tres aspectes següents: fenòmens del món, sabers propis de les disciplines i processos o activitats de l’alumne. En aquest treball proposem una aplicació del model a les àrees de matemàtiques, medi social i educació artística, i analitzem la coincidència o no dels processos o actuacions promoguts per les diferents àrees estudiades. Fem prospecció de la necessitat d’un treball interdisciplinari que reculli la fenomenologia de l’experiència propera i que doni el marc per a la pràctica de processos intel·lectuals complexos.
  Journal publication year: 2010
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article