Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

Proposta de seqüenciació didàctica en relació a les aportacions de l’àrea d’educació física a la competència comunicativa lingüística i audiovisual

 • Identification data

  Identifier: RP:1640
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1640
 • Authors:

  Cañabate, Dolors
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Cañabate, Dolors
  Keywords: Programació didàctica
  Abstract: El present article recull reflexions i propostes sobre les aportacions que ofereix l’àrea d’educació física al desenvolupament de la competència comunicativa, amb l’objectiu de col·laborar activament a millorar-la. Des d’aquest compromís, en primer lloc, s’indiquen les capacitats relacionades amb la competència comunicativa i, posteriorment, es relacionen aquestes capacitats des de l’especificitat de les situacions d’aprenentatge que aporta l’àrea d’educació física.
  Journal publication year: 2010
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article