Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2010

La música i la dansa per millorar les competències bàsiques

 • Identification data

  Identifier: RP:1644
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1644
 • Authors:

  Sánchez, Sara
  Suesa, Susanna
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Sánchez, Sara Suesa, Susanna
  Keywords: Didàctica de la Música
  Abstract: L’escola Mil·lenari, de Cardedeu, fa deu anys es va plantejar com millorar els resultats acadèmics de l’alumnat d’una forma creativa sense augmentar la càrrega lectiva de matèries bàsiques com les matemàtiques o la llengua. Com que es disposava d’un professorat amb una bona formació en música i dansa, i basant-se en investigacions que s’havien realitzat sobre els beneficis de la utilització de la música i la dansa en la formació de les persones, es va decidir incorporar la dansa com a assignatura al llarg de tota l’escolaritat i augmentar la càrrega lectiva de música. Després de l’aplicació completa del projecte s’ha pogut observar que els resultats acadèmics dels alumnes han millorat i, artísticament, són éssers humans més sensibles i creatius.
  Journal publication year: 2010
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article