Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2011

Autonomia, avaluació i cultura de centre

 • Identification data

  Identifier: RP:1650
 • Authors:

  González, Mario
 • Others:

  Author, as appears in the article.: González, Mario
  Keywords: autonomia
  Abstract: L’autonomia, en els centres educatius, no tan sols depèn del marc normatiu que la regula, sinó que s’hi exerceix en funció de la capacitat que tenen les institucions per explotar totes les possibilitats en l’adaptació del context escolar a les necessitats de la seva comunitat. I, tot i que la norma reguladora és la mateixa, les circumstàncies intrínseques i les de l’entorn, conjuntament amb les dinàmiques de cada centre, determinaran el grau d’autonomia real que acabarà desenvolupant cada centre educatiu.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article