Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2011

La competència matemàtica bàsica: valoració de les dificultats que manifesten els alumnes

 • Identification data

  Identifier: RP:1653
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1653
 • Authors:

  Girondo, Luisa
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Girondo, Luisa
  Keywords: Avaluació diagnòstica
  Abstract: En aquest article, s’hi esmenten les dificultats manifestades pels alumnes, en la prova d’avaluació diagnòstica relativa a l’àrea de matemàtiques, durant el curs 2010-11. I s’hi analitzen les posibles causes de les dificultats observades, per tal de veure quines millores es podrien incorporar en el treball d’aula.
  Journal publication year: 2011
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article