Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2015

Ensenyar història amb la contemporaneïtat. Un estudi de cas a l’ESO

 • Identification data

  Identifier: RP:1658
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1658
 • Authors:

  Llusà, Joan
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Llusà, Joan
  Keywords: contemporaneïtat
  Abstract: En aquest article es presenten alguns dels resultats de la investigació portada a terme en el marc de la meva tesi doctoral, Ensenyar història des de la contemporaneïtat. Estudi de cas sobre la construcció i aplicació del concepte contemporaneïtat a l’ESO, dirigida pel Dr. Joan Pagès i presentada al juny d’enguany. El procés d’investigació desenvolupat m’ha permès obtenir informació sobre com es produeix el procés de construcció de la temporalitat en general i de l’operador contemporaneïtat en particular, alhora que presenta la possibilitat d’ensenyar una història comprensiva i funcional a partir del treball sistemàtic amb el temps històric i, molt especialment, amb un dels seus conceptes estructuradors: la contemporaneïtat.
  Journal publication year: 2015
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article