Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2015

Acció conjunta i desenvolupament d’habilitats sensoriomotores a la sala de psicomotricitat

 • Identification data

  Identifier: RP:1660
 • Authors:

  Viscarro, Isabel
  Gilabert, Sandra
  Martínez, M. Asunción
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Viscarro, Isabel Gilabert, Sandra Martínez, M. Asunción
  Keywords: psicomotricitat
  Abstract: Aquest treball parteix de la teoria sociocultural de Vygotsky, en què la interacció és clau en el desenvolupament de l’infant. Pretenem analitzar de quina manera infants de tres a quatre anys construeixen el coneixement psicomotor de manera conjunta a partir de l’estudi de la interacció dins del joc sensoriomotor. L’anàlisi de les seqüències d’interacció mostren una gran diversitat d’interaccions entre els infants. D’altra banda, es posa de manifest que el paper de guia del psicomotricista deixa l’espai necessari perquè els infants creïn contextos d’acció propis.
  Journal publication year: 2015
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article