Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2006

Aprendre a expressar intencions comunicatives a través del llenguatge.

 • Identification data

  Identifier: RP:4440
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4440
 • Authors:

  Rivero, Magda
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Rivero, Magda
  Keywords: Psicologia evolutiva
  Abstract: Amb el present treball volem compartir amb la comunitat educativa alguns dels resultats de la investigació que hem dut a terme en els darrers anys sobre el desenvolupament inicial de la comunicació i del llenguatge. La nostra recerca s’ha realitzat amb infants petits, durant els primers divuit mesos de vida. Però molts dels plantejaments generals que l’han orientat i dels resultats i conclusions que se’n deriven van més enllà d’aquest període d’edat en sentit estricte, i creiem que poden ajudar a donar pistes –o si més no, a motivar a la reflexió– sobre com enfocar l’acció educativa escolar i familiar amb l’objectiu de potenciar el millor desenvolupament comunicatiu i lingüístic dels infants.
  Journal publication year: 2006
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article