Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2021

Proposta de treball amb animals per a la millora de la convivència al centre d’educació infantil i primària

 • Identification data

  Identifier: RP:4818
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP4818
 • Authors:

  Caparrós Checa, Queralt
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Caparrós Checa, Queralt
  Keywords: animals
  Abstract: Aquest article presenta una proposta per a escoles d’educació infantil i primària per millorar la convivència al centre a partir de valors com l’empatia, el respecte i la cooperació. La proposta conté objectius, estratègies i activitats específiques per a cada cicle educatiu. A més, en aquesta proposta de projecte de millora també es pretén crear espais a partir de les diferents activitats que promoguin la llengua vehicular i la interacció entre tota la comunitat educativa, fomentant la participació de les famílies i de la ciutat. També es vol millorar la resolució d’una necessitat de la comunitat per tal de promoure la tinença responsable d’animals i combatre’n l’abandonament. En el món actual hi ha desconnexió cap a la naturalesa. L’alumnat que viu en ciutats no té aquest contacte amb el medi ambient que es tenia en el passat. Aquest projecte també vol potenciar la relació amb el medi ambient i la natura. A partir d’entrevistes i una anàlisi DAFO posterior, es descriuen les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del projecte, que finalment ofereix una experiència d’aprenentatge enriquida que suposarà una millora en les habilitats comunicatives dels estudiants i facilitarà la seva integració en la comunitat, fomentant l’ús de la llengua vehicular del centre i valors com l’empatia i el respecte, amb l’objectiu final de millorar els resultats educatius i el clima relacional entre la comunitat educativa.
  Journal publication year: 2021
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article