Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 2022

Tallers d'estimulació musical primerenca: un estudi de cas

 • Identification data

  Identifier: RP:5100
 • Authors:

  Faure-Carvallo, Adrien
  Nieto-Fernández, Sergio
 • Others:

  Author, as appears in the article.: Faure-Carvallo, Adrien Nieto-Fernández, Sergio
  Keywords: Estimulació musical
  Abstract: Els cursos d’estimulació musical primerenca tenen una gran rellevància social gràcies, en part, als ben coneguts beneficis que la música té per al desenvolupament dels nadons. Però aquest fet no és suficient per explicar la gran demanda que tenen. Amb l’objectiu de comprendre les causes que empenyen els progenitors a anar a aquests tallers, aquest article pretén oferir una visió dels cursos des d’una perspectiva social, en què s’analitzen les necessitats de la família urbana moderna que els tallers intenten cobrir. Partint d’aquesta idea, s’ha realitzat un estudi de cas qualitatiu sobre els cursos d’estimulació musical per a nadons menors d’un any oferts al centre 2estones, del barri de Gràcia de Barcelona, utilitzant tècniques de recol·lecció de dades característiques de l’antropologia cultural i l’etnografia: observació participant i entrevista oberta. Els resultats van mostrar que, més enllà dels beneficis que els cursos poguessin tenir per als nens, els tallers eren valorats pels progenitors com a espais on relacionar-se socialment (amb els seus fills, amb altres pares i amb les professores) i on obtenir recursos per aplicar posteriorment a l’espai domèstic. Els cursos d’estimulació musical han de ser considerats com una part important de l’educació no formal, que recuperen espais comuns d’educació i criança i que intenten donar resposta a necessitats familiars que ni la societat, ni l’educació formal han aconseguit resoldre.
  Journal publication year: 2022
  Publication Type: ##rt.metadata.pkp.peerReviewed## info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article