Título Fecha
Activitats lúdiques sobre una metodologia seriosa1992
A l'entorn dels cursos de formació bàsica per a la reforma de l'etapa primària1992
Coneguem els nostres artistes. Projecte de globalització1992
Converses amb Cèsar Coll1992
Converses amb Joan Pagès1992
Crònica d'un altre 'dream team'1992
Del 'Projecte 100 mesures' al Congrés de Renovació Pedagògica1992
Del Projecte 100 mesures per millorar l'ensenyament a la convocatòria del Congrès de Renovació Pedagògica1992
Diccionari d'Història de Catalunya1992
Didàctica de la visualització de les línies del camp magnètic1992
El Camp d'Aprenentatge 'Ciutat de Tarragona'1992
El nou pla d'estudis de la formació de mestres1992
Els científics a l'escola primària1992
Els continguts escolars. El tractament en el currículum1992
Els orígens1992
19ena. Escola d'Estiu del Camp de Tarragona1992
Francesco Tonucci, 'Frato', il.lustrador1992
Hacia una economía política de la educación: la LOGSE1992
Ideas científicas en la infancia y la adolescencia1992
Idees per a l'aprofitament i manteniment dels sistemes àudiovisuals1992
IV Congreso español de Sociología1992
IV Jornades de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya1992
IV Simposi de Didàctica de les Ciències Socials celebrat a Girona1992
IX Congrés Nacional d'Educació Física de les Escoles Universitàries del Professorat1992
Jornades d'Educació per a la pau1992
Jornades de l'Institut Europeu per al desenvolupament de tots els nens1992
La lógica de lo social1992
La literatura i la formació inicial dels mestres1992
La LOGSE i la Convergència amb Europa1992
L’aprenentatge de la llengua anglesa a partir dels 8 anys1992
Los contenidos en la Reforma. Enseñanza, aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes1992
Morituri te salutant1992
Nous plans, nous mestres?1992
Primeres Jornades de Didàctica de les Matemàtiques1992
Reflexions al voltant d'una reforma que no va ser: La reforma del cicle superior d'E.G.B.1992
Reforma? Sí, però...1992
Seminari Internacional: Educació i Democràcia1992
Simposi Internacional de Filosofia de l'Esport1992
Teacher Training weekend for E.G.B. teachers (Heinemman-A.P.A.C.)1992
Ética para Amador1992
Trobada a “El Palmar” de Madrid dels Moviments de Renovació Pedagògica de tot l’Estat.1992
Una proposta de treball de lèxic a l'escola1992
Viatge a Foix1992
XIII Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales1992