Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1990

La reforma en la formació del professorat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1229
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1229
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Viscarro, Isabel Soler, M. Monje, Pilar
  Palabras clave: Educació Secundària. Educació Primària Eduació Infantil Formació del Professorat Reforma educativa
  Resumen: En les 1es i 2es Jornades de Treball de les Escoles de Magisteri de l’Estat Espanyol, sobre la reforma dels ensenyaments de Formació al Professorat presentada a la LOGSE, es va desenvolupar un document on constaven les reflexions fetes per professionals de l’educació. En concret, destacaven el poc pes de la formació inicial del professorat d’Educació Infantil i Primària en comparació al d’Educació Secundària. I la importància de la formació permanent del professorat a tots els nivells educatius, la qual hauria de ser contemplada dins la càrrega lectiva.
  Año de publicación de la revista: 1990
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Educació Secundària.
  Educació Primària
  Eduació Infantil
  Formació del Professorat
  Reforma educativa
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar