Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1991

L'escola d'integració. Perspectives a debat

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1252
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1252
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Eladi Homs, Escola
  Palabras clave: Flexibilització. Normalització Necessitats Educatives Especials Integració
  Resumen: El Centre Públic Eladi Homs sorgeix de la necessitat d'atendre els alumnes amb NEE de la comarca de l'Alt Camp, dintre del sistema educatiu ordinari. Dins el concepte normalitzador, es pretén no centrar-se en l'establiment de categories que divideixin i classifiquin els alumnes que necessitin recursos especials, sinó en tenir en compte les NEE d'un determinat alumne que es presenten aparellades amb el seu nivell de competències particular. Aquestes condicions o competències particulars, individuals, seran presents en tot el procés interactiu entre l'alumne i el medi escolar, i la flexibilització serà el vehicle per arribar a una possible integració a temps total.
  Año de publicación de la revista: 1991
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Flexibilització.
  Normalització
  Necessitats Educatives Especials
  Integració
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar