Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1991

Estat actual de la preocupació sobre la normalització lingüística. El punt de vista dels Moviments de Renovació Pedagògica

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1258
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1258
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: de Moviments de Renovació Pedagògica, Federació
  Palabras clave: Immersió lingüística. Moviment de Renovació Pedagògica Normalització lingüística
  Resumen: Normalitzar el país també depèn de l'escola. Però s'ha d'insistir en:- La possibilitat d'un marc legislatiu i administratiu més favorable. - La necessitat d'acordar, sobretot a nivell territorial, plans que englobin diferents aspectes i diferents àmbits, amb un mateix objectiu de normalització lingüística. - Entendre que la normalització lingüística i la renovació pedagògica són dos aspectes indissolublement units. - La normalització a nivell educatiu ha de tenir tots els recursos necessaris. S'ha de tenir especial cura de la formació i preparació del professorat, en relació als continguts i a les actituds. - Els programes d'immersió han d'estendre's a tot l'ensenyament obligatori (ara fins als 14, i després fins als 16).
  Año de publicación de la revista: 1991
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Immersió lingüística.
  Moviment de Renovació Pedagògica
  Normalització lingüística
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar