Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

Reflexions al voltant d'una reforma que no va ser: La reforma del cicle superior d'E.G.B.

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1294
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1294
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Robusté, Montserrat Cunillera, Pep
  Palabras clave: Educació Secundària. Educació Primària Cicle Superior d’EGB Reforma Educativa
  Resumen: A finals del curs 1984-85 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va proposar a les escoles de la ciutat de Valls la participació en el 'Pla d'Experimentació de la Reforma del Cicle Superior d'EGB' que s'havia iniciat a començaments d'aquell mateix curs a 16 escoles d'arreu de Catalunya. La nostra escola, el C.P. Escola Enxaneta, va creure convenient acollir-se a aquesta convocatòria, i després de presentar la documentació sol·licitada, al setembre ens vam incorporar a aquest programa. L'objectiu d'aquesta experimentació era posar en pràctica i validar (si es donava el cas) un nou Disseny Curricular per als alumnes de Cicle Superior que substituís la programació de Segona Etapa de la Llei d'Educació de l'any 1970 i que donés continuïtat a la reforma dels Cicles Inicial i Mitjà que ja estaven en funcionament. Aquest Disseny Curricular s'havia d'estendre, posteriorment i progressiva, a la resta d'escoles de Catalunya. Paral·lelament, en alguns instituts de BUP i d'FP s'experimentava la Reforma del Primer Cicle d'Ensenyament Secundari (l'anomenat 'tronc comú'). Aquest Pla d'Experimentació perd la seva funció al començar un nou enfocament de Reforma que es concreta al decretar l'ensenyament obligatori fins als 16 anys i a l'estructurar-se l'Educació Primària (6- 12 anys) i l'Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys).
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Educació Secundària.
  Educació Primària
  Cicle Superior d’EGB
  Reforma Educativa
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar