Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

Idees per a l'aprofitament i manteniment dels sistemes àudiovisuals

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1299
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Arilla, Enric
  Palabras clave: Manteniment de videocassets. Sistemes audiovisuals
  Resumen: L'aprofitament dels mitjans àudio-visuals i la seva disponibilitat estan en funció directa del manteniment que aquests rebin. Per norma general esperem que el nostre petit sistema àudio-visual funcioni en tot moment i que aquest ho faci sempre a la primera i amb la major qualitat d'imatge i so possibles. La majoria de vegades és realment així: engeguem els aparells, introduïm la cinta i un cop visionada apaguem els aparells sense ni tan sols comprovar-ne el funcionament. De sempre uns visionats amb mancances d'imatge, so o intervals de ratlles són ràpidament atribuïts a la qualitat de la còpia o en tot cas al videocasset. Aquest és el primer error que cal evitar; la qualitat resultant de visionar una cinta dependrà de la qualitat de la cinta i sobretot del manteniment que rebi el nostre aparell. Rentar els capçals del nostre vídeo de manera regular, comprovar que les connexions entre ells no apareguin mossegades o deformades, que el televisor o monitor tingui la pantalla neta, són factors que quasi bé mai es tenen en compte.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Manteniment de videocassets.
  Sistemes audiovisuals
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar