Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

La literatura i la formació inicial dels mestres

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1321
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1321
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Herrera, María
  Palabras clave: Didàctica de la Llengua i la Literatura. Formació del Professorat
  Resumen: El desprestigi progressiu de les disciplines humanístiques i les necessitats peremptòries de la societat contemporània, que exigeix de la Universitat la formació de professionals cada vegada més qualificats, han fet que, a hores d'ara, es valori l'especialització i el desenvolupament tecnològic molt per damunt dels coneixements culturals i l'exercici de la crítica. Per aquest camí fressat del predomini gairebé exclusiu de la formació tècnica dels universitaris, sembla que es persegueixi només l'ensinistrament de bons productors i millors consumidors, ciutadans conformistes i satisfets, incapaços de pensar. Ben al contrari, una formació humanística -en la qualla literatura representi un paper destacat- s'encamina, necessàriament, a la forja de persones completes, amb capacitat de discerniment per a exercitar la crítica i exercir la seva llibertat.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Didàctica de la Llengua i la Literatura.
  Formació del Professorat
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar