Revistes Publicacions URV: Comunicació Educativa - revista d'ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya> 1992

Una proposta de treball de lèxic a l'escola

 • Datos identificativos

  Identificador: RP:1326
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/RP1326
 • Autores:

 • Otros:

  Autor/es de la URV: Garriga, Cecili
  Palabras clave: Lèxic. Didàctica de la Llengua i la Literatura
  Resumen: Les propostes didàctiques per treballar el lèxic solen ser bastant pobres, i no passen dels tradicionals exercicis sobre textos escrits i l'ús monòton del diccionari. El treball didàctic del lèxic necessita un tractament científic que oblidi els sistemes rutinaris dels exercicis que donen frases per buscar sinònims o antònims, o que proposen l'alumne de formar famílies de paraules a partir d'un lexema donat, sense cap altra motivació. Seguidament es presentarà una experiència basada en la utilització de la lletra d'una cançó d'un grup de música modern, que servirà per il·lustrar tots aquests fenòmens i treballar-los a la classe de llengua castellana.
  Año de publicación de la revista: 1992
  Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article
 • Palabras clave:

  Lèxic.
  Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar